fbpx Általános Szerződési Feltételek - Alanesse

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

&

A NYEREMÉNYJÁTÉKOK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

ÉS SZABÁLYZATA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az AlanesseForYou Kft. (1025 Budapest, Páfránykert u. 11., Adószám: 27278527-2-41, email cím: [email protected]), továbbiakban Eladó, által működtetett „Alanesse” márkanevű online üzlet (továbbikban webshop) vásárlói számára kerültek kidolgozásra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vásárlásával a jelen ÁSZF-et elfogadja, így kérjük, hogy azt a vásárlást megelőzően figyelmesen olvassa végig.

 

 1. Bemutatkozás

Az Eladó célja, hogy az általa forgalmazott termékeket Ön mielőbb és a legkényelmesebb módon kézhez kaphassa, ezért hoztuk létre ezt a Vásárlóbarát, könnyen kezelhető webshop-ot.

 1. Értelmező rendelkezések

Eladó: AlanesseForYou Kft.

Ügyfél/Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, személyegyesülés, aki a webshop használatával az Eladótól a honlapon forgalmazott termékeket megvásárolja (vagy amennyiben lehetséges ennek érdekében regisztrál).

Termék: minden olyan Eladó által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél/Vásárló a www.alanesse.hu illetve a www.alanesse.com oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél a www.alanesse.hu illetve a www.alanesse.com oldalon a rendelését leadhatja.

Weboldal: a www.alanesse.hu és a www.alanesse.com weboldalak.

Webshop: Eladó, vagy az általa megbízott személy által üzemeltetett www.alanesse.hu és www.alanesse.com oldalon elérhető webshop.

Kosár: a Webshopban megvásárlásra kiválasztott Termékeket tartalmazó lista.

Szerződés: Eladó és a tőle terméket a www.alanesse.hu és a www.alanesse.com oldalon keresztül megrendelő Vásárló között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Ezen elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levélből rekonstruálható.

Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vásárló között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vásárló a Weboldal segítségével ismerteti az Eladóval a Weboldalon található Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát.

Átutalás: valamely Termék és/vagy Szolgáltatás Eladó általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott pénzügyi szolgáltatás használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.

Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Szállító: a Weboldalon megrendelt Termékek kiszállítását végző csomagküldő szolgálat.

 1. A jogi megfelelőség
 • A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően Eladó az alábbiakról tájékoztatja:
 • A szerződés megkötése a Webshop-on keresztül történő vásárlás befejeződésével történik meg.
 • A jelen ÁSZF és annak esetleges későbbi módosításai a Weboldalon folyamatosan elérhetőek lesznek.
 • Vásárlás esetén kérjük, figyelmesen győződjön meg arról, hogy az adatait helyesen adta meg, ugyanis Vásárlás esetén a megadott adatokon már nem tud módosítani.
 • Jelen szerződés nyelve a magyar, amennyiben a jelen ÁSZF magyar és valamely idegen nyelvű változata között eltérés lenne, úgy vita esetén a magyar változat az irányadó

 

 1. A vásárlás

4.1. A vásárlás a Weboldalon elérhető Webshopon keresztül történhet. A webshopban a termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot jelen szerződés szerint a fogyasztó teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát az Eladó felé. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor fogyasztó ajánlatát az Eladó visszaigazolja.

4.2. A Webshopban megvásárolható egyes termékekhez kapcsolódóan megtekinthető a termékekről készült fénykép, tulajdonságaikról készült leírás, a választható kiszerelés/mennyiség és a bruttó vételár.

4.3. A vásárláshoz a Webshopon elérhető termékek közül a Vásárló kiválasztja az ott feltüntetett Termékek közül azt vagy azokat, amelyeket meg kíván vásárolni, s a vásárolni kívánt Termék mennyiségének megadása után a Termékek alatt található „Kosárba rakom” feliratú gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz adható.

4.4. A Kosár tartalma az erre szolgáló menüpont alatt megtekinthető, illetve módosítható.

4.5. Vásárlás során a Termék Kosárba helyezése után a Webshop által kért adatok megadása kötelező, a Rendelés az adatok megadása nélkül nem fejezhető be. A rendelési folyamat a „megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fejeződik be.

4.6. Az érvényes Rendelés teljesítésének feltétele a Kosárban szereplő termékek árának maradéktalan megfizetése. A Weboldalon szereplő árak forintban értendőek, és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A szállítási költséget és az utánvétel szolgáltatás külön díját nem tartalmazza a vételár. A weblapunkon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Webshopban a fizetés előre utalással, illetve utánvéttel lehetséges.

4.7. A Rendelés kizárólag abban az esetben kerül teljesítésre, amennyiben a Kosárban szereplő termékek vételára, valamint a szállítási díj az Eladó részére a webshopon megadott pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra kerül vagy a Szállító a vételárat átadáskor átveszi a Vásárlótól. Tudomásul veszem, hogy az AlanesseForYou Kft. (1025 Budapest, Páfránykert u. 11.) adatkezelő által a www.alanesse.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Vevő neve,
 • Vevő szállítási címe,
 • Vevő számlázási címe,
 • Vevő telefonszáma,
 • Vevő e-mail címe.

 

A fizetés napja az a nap, amikor a jelen pont szerinti összeg az Eladó webshopon megjelölt pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül. Az Eladó a leadott rendelést a megadott elektronikus levélcímen igazolja vissza, a megrendelés a visszaigazolással válik elfogadottá.

4.8. Az Eladó az érvényesen leadott rendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül intézkedik a megrendelt Terméknek vagy Termékeknek a Szállító részére történő átadásáról. Amennyiben a megrendelés teljesítése a fenti határidőben az Eladón kívül álló okból nincs lehetőség, úgy erről a tényről és a szállítás várható határidejéről az Eladó elektronikus levélben értesítést küld. Az áruk kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig.

4.9. A Termékek kiszállítása a Szállító tájékoztatása szerint történik. A Szállító kiválasztása során az Eladó a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Eladó a felelősségét Ptk. rendelkezései szerint kizárja.

 1. A felelősség kizárása

5.1. A Vásárlás során megadott adatok helyességéért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, az abban szereplő hibákért, elírásokért, vagy az ezekből fakadó valamennyi kárért kizárólagosan Vásárló felelős.

5.2. A Szállító kiválasztása során az Eladó a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kártért az Eladó a felelősségét kizárja.

5.3. Rendelés leadása céljából bármely Ügyfélnek hozzáférése van a Weboldalhoz. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza az Ügyfél hozzáférését valamely Rendelés leadása tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy az Ügyfél a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenysége az Eladó vagy harmadik személyek részére sérelmes.

5.4. Amennyiben az Eladó a Rendelést nem tudja teljesíteni, úgy ennek észlelését követően ennek tényét 3 (három) munkanapon belül köteles jelezni az Ügyfél részére, egyúttal elállni a szerződéstől és intézkedni a Megrendeléssel egyidejűleg a Vásárló által az Eladó részére kifizetett díjak és költségek visszautalásáról. Az Eladó a jelen pontban rögzített összegek visszafizetésén túl felelősségét minden a Vásárlónál vagy harmadik személynél felmerülő, a szerződéstől való elállásból eredő kár megfizetéséért kizárja.

5.5. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

5.6. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.

5.7. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.

5.8. Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha minden gondossága ellenére a Weboldalon hibás ár vagy téves információ szerepel, különös tekintettel, ha az nyilvánvalóan felismerhető, vagy a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (pl. 0 Ft vagy 1 Ft). Ilyen esetekben Eladó nem köteles a terméket hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásban vagy azt követően felajánlhatja a Vásárlónak a valós áron történő szállítás lehetőségét, aminek ismeretében a Vásárló eldöntheti, hogy a valós áron megvásárolja-e a terméket.

 1. A Vásárló felelősségvállalása

A Megrendelő kijelenti, hogy az itt iktatott Vásárlási feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik. A megrendelőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a termék kiszállítása előtt elállni a vásárlási szándékától.

 1. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

7.1. A Termékekhez fűződő valamennyi alkotói jog az Eladó tulajdonát képezi.

7.2. A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (különösen az ott található szövegek, ábrák, képek) az Eladó szellemi tulajdonát képezi.

7.3. A Weboldalon található tartalom bárminemű felhasználása, illetve Termékek másolása reprodukálása kizárólag a tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével, az abban foglalt feltételek teljesítése mellett történhet.

7.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz és a Termékekhez, mint alkotásokhoz fűződő bármely jogának megsértése esetén a jogsértő személlyel vagy személyekkel szemben valamennyi jogszabály által számára biztosított eszközzel fellépjen. Az Eladó semmilyen nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a jelen pontban foglalt jogáról részben vagy egészben lemond.

7.5. Az Ügyfélhez vagy Vásárlóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Eladó alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.

 1. Az elállás joga

8.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárló jogosult a Termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Vásárló az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus levél útján az alábbi címre:

AlanesseForYou Kft.

1025 Budapest, Páfránykert u. 11.

[email protected]

8.2. Elállás esetén Ügyfél köteles saját költségén gondoskodni a Terméknek az Eladó részére történő visszajuttatásáról. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk.

A Vásárló köteles az Eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

8.3. Az Eladó mindaddig visszatarthatja az Ügyfél által részére kifizetett összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

8.4. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve az általánosan elvárható, szükséges használati minimumot. Az elállás esetén az Ügyfél felelős minden olyan, a visszaküldött Termékben keletkezett kárért, amely annak nem rendeltetésszerű használatából keletkezett, így különösen, de nem kizárólagosan felel a Termék sérüléseiért vagy elemeinek elveszéséért. A sérült vagy 10 %-ot meghaladó hiányos terméket az Eladónak nem áll módjában visszavenni.

A csomag átvételekor a Vásárló mindenképp győződjön meg annak külső sértetlenségéről. Amennyiben külsérelmi nyomokat talál a csomagon, mindenképp azonnal kérje a kárjegyzőkönyv felvételét a futártól és a futárral közösen ellenőrizzék a csomag beltartalmát is (csak külsérelmi nyom esetén) és ezt azonnal jelezze az [email protected] email címen, legkésőbb 1 munkanapon belül.

Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor sajnos nem tudjuk érvényesíteni kártérítési igényt, továbbá a csomagot nem tudjuk visszavenni és helyette új termékeket küldeni vagy rendelés összegét visszautalni!

8.5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

 1. A szavatosság

9.1. Az Eladó az általa forgalmazott Termékek vonatkozásában a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint kellékszavatosság terheli. Ennek keretén belül amennyiben a Termék hibás, úgy a Vásárló elsődlegesen annak kicserélését vagy kijavítását kérheti az Eladótól, amennyiben erre nincs lehetőség, vagy azt az Eladó nem vállalja, úgy a Vásárló választása szerint árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.

A kellékszavatosság részletes szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. § rendelkezései tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék hibáját a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül köteles bejelenteni, a késedelmes bejelentésből eredő károkért Eladó felelősségét kizárja.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:

 • két (2) éven belüli vásárlás
 • a vásárlásról szóló számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél megléte

 

A kellékszavatossági igény elutasítható:

 • ha a vásárlást számla/ vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél nem igazolja;
 • ha a szavatossági igény érvényesítésének 2 éves határideje eltelt;
 • rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén;
 • helytelen kezelésből, tárolásból, szakszerűtlen tisztításból, ápolásból eredő hiba esetén;
 • elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba esetén;
 • ha a hiba vásárláskor is látható volt és arról a vásárlót tájékoztatták, vagy a hiba meglétét írásban közölték a vásárlóval;
 • a vásárló igényét határidőn túl jelentette be;
 • a hiba a vásárlás után keletkezett;
 • helytelen kezelés vagy tárolás miatt;
 • erőszakos külső behatás miatt.

 

Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:

 1. A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni. A hibás/meghibásodott/kifogásolt terméket nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt az Eladó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy Eladó független szakvéleményt kér ennek megállapítására.
 2. A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja, hogy a meghibásodás oka már eladáskor benne volt a termékben.

 

9.2. A vásárolt Termék hibája esetén Ön – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tudnivalók

10.1 Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a jelen általános szerződési feltételek időről időre változhatnak. Éppen ezért az Eladó kéri, hogy az egyes Vásárlások előtt rendszeresen tekintse meg a jelen általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítéseket a Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges változások során a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartjuk.

10.2. Az esetleges módosítások nem visszamenőleges hatályúak és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Ez alól kivételt képeznek az Eladó Weboldalának vagy Webshopjának új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások, amelyek azonnal hatályba lépnek. Az új/módosított ÁSZF hatálybalépését követően az Eladó rendszerének használatával az új/módosított ÁSZF-et elfogadja.

10.3. Amennyiben bármely személy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és az Eladó nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy az Eladó lemondana bármilyen, a jelen szerződésből, jogszabályból vagy bírósági gyakorlatból fakadóan bármely őt megillető jogáról.

 1. A kezelt adatokkal kapcsolatos rendelkezések

11.1. Az Eladó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.

11.2. Az Eladó a Vásárlóval kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel:

 • az Eladó rendszer igénybevétele céljából;
 • a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve fejlesztése céljából;
 • az Eladó a Vásárlóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben a Vásárlóval való kommunikáció céljából;
 • a megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Vásárló kifejezetten hozzájárul.

 

11.3. A Vásárlóval kapcsolatos információt az Eladó csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. Az Eladó nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

11.4. A Vásárló kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Vásárló személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

11.5. A Vásárlóval kapcsolatos személyes adatokat a Vásárló engedélye nélkül az Eladó nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha a Vásárlóval kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve amennyiben hatóság az Eladót erre kötelezi.

11.6. Abban az esetben, ha a Vásárló személyes adatát harmadik féllel az Eladó megosztja, az Eladó minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

11.7. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Vásárlónak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. A Vásárló ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti az Eladó. Amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérés merülne fel, a Weboldalon található elérhetőségeken, vagy postai úton lehetőség van ezek előterjesztésére.

11.8. Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a Vásárló az alábbiakra jogosult:

 • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
 • kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
 • az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és
 • követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő okozott kár megtérítését.

 

11.9. Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen ÁSZF-ben leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják.

11.10. Az Eladó kötelezettsége biztosítani a Vásárlóval kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy az Eladó megvédje a Vásárló személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, az Eladó ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. Az Eladó ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy a Vásárló személyes adatának kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályoz minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére a Vásárló információjának biztonságát teljes mértékben az Eladó nem tudja garantálni.

11.11. A Vásárló információinak biztonságát az Eladó a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottjaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). Ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.

 

 1. Panasz

12.1. Esetleges panaszával forduljon hozzánk bizalommal írásban a jelen szerződési feltételek elején megjelölt postai címre küldött küldeményben vagy a Weboldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

12.2. Előfordulhat, hogy az egyes termékek mellett feltüntetett fényképfelvételen nem a megrendelt termék látszik, ebben az esetben fel van tüntetve, hogy az adott kép illusztráció. Előfordulhat, hogy a megrendelt terméket más csomagolásban kapja meg, de ez magát a terméket nem érinti. Természetesen ebben az esetben panaszát nem áll módunkban orvosolni, mert ez nem számít hibás teljesítésnek.

12.3. Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is, amelynek elérhetőségét itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

12.4. Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békéltető Testületéhez is fordulhat, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 1. Alkalmazott jog, joghatóság

13.1. Az Eladó és a Vásárlók között létrejövő valamennyi jogvita megoldására a Felek elsődlegesen békés úton kötelesek, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvita eldöntésére kikötik az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Amennyiben az adott bíróság illetékességének kikötése kizárt, úgy a Felek a hozzá helyileg legközelebb eső magyar rendes bíróság illetékességét kötik ki.

13.2. A jelen szerződésben foglaltakra és az Eladó, illetve a Vásárlók között létrejövő jogviszonyokra a magyar jog az irányadó.

 

AZ „ALANESSE” NYEREMÉNYJÁTÉKAINAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az ”Alanesse” fantázia nevű nyereményjátékok (a továbbiakban: ”Játékok”) szervezője: AlanesseForYou Kft. (székhely: 1025 Budapest, Páfránykert u. 11.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki egyrészről nem esik a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe, (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) másrészről, aki a Játékok egyedileg meghirdetett időtartama alatt

(a) a Rajongói oldal felületén posztolt felhívásra szavaz (”Poszt”), és

(b) a szavazással elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással – a Facebook regisztráció során megadott – a személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, életkor) Játékokkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, egy Játékos csak egy Pályázat beküldésére jogosult a Játék teljes időtartama alatt (tehát az egy Játékos által adott több komment nem növeli a nyerési esélyeket a 4.2 pontban írt sorsoláson).

2.3. A Játékból ki vannak zárva az AlanesseForYou Kft. munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárásra kerülnek a Játékokból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan külső tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékokból kizárhatja.

2.9. A Játékokból kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékokkal összefüggésben okoztak.

2.10. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok (kommentek), amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játékok témájától eltérő tárgyat, illetve feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) egyéb okból jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi felelősséget is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani. A fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázata (kommentje) a Rajongói oldalról eltávolításra kerül és a Játékos a Játékokból vagy a Rajongói oldalról kizárásra kerül.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

Az egyes Játékok időtartama egyedileg kerül meghirdetésre. A Pályázatok (szavazások) beérkezésének határideje szintén egyedileg kerül meghirdetésre.

 1. A JÁTÉKOK MENETE, SORSOLÁS, NYEREMÉNY

4.1. A lebonyolító minden játékot megelőzően az ”Alanesse” rajongói oldal falára kiposztol egy felhívást. A Játékosok a posztra adott like-kal, szavazással, megosztással vagy a rajongói oldalr a történő feliratkozással vehetnek részt az egyes játékokban. A jelen Játékszabályzat szabályainak megfelelő választ adó Játékosok részt vesznek a 4.2 pontban írt sorsoláson. Egy Játékos csak egy db kommenttel vehet részt a sorsoláson.

4.2. A lebonyolító az érvényes és helyes Pályázatot beküldő Játékosok közül előre meghatározott és meghirdetett nyertes Pályázatot sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő online számgenerátor alapú sorsolás előre meghirdetett időpontban a lebonyolító székhelyén (cím: 1025 Budapest, Páfránykert u. 11.). A lebonyolító a sorsolásokon játékonként összesen 1 (egy) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes jogosulttá válik a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül; ide értve az 5.1. pontban megjelölt esetet, miszerint a nyertes Játékos az értesítést a megadott 72 órán belül nem igazolja vissza, illetve az 5.2. pontban meghatározott esetet is.

4.3. Nyeremény:

A nyeremény minden játékban egyedileg kerül meghatározásra és meghirdetésre.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy Játékos legfeljebb egy db Nyeremény megnyerésére lehet jogosult.

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A lebonyolító a Játékok eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően haladéktalanul a Rajongói oldalon a nyertes kommentekre adott válaszban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékokra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést 72 órán belül visszaigazolni az ”Alanesse” Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A lebonyolító a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a lebonyolító terhére nem értékelhető. A lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. A lebonyolító kizárja az egyes Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Nyertes viseli és a lebonyolítót további kötelezettség sem terheli.

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékokban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1. a lebonyolító mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékokkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2. nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékokkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

7.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: [email protected]. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a lebonyolító által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Az adatok kezelője: AlanesseForYou Kft.

Az adatok feldolgozását az AlanesseForYou Kft. végzi. A Lebonyolító szavatolja, hogy az adatfeldolgozás mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését az egyes Játékok időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy az egyes Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. A lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. A lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékok semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a lebonyolító részére történik.

8.8. A lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékok feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játékok megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a lebonyolító a Játékok egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

AlanesseForYou Kft.

Lebonyolító

 

ÁSZF & játékszabályzat letöltés